เคยไหม

posted on 23 Feb 2010 18:00 by boxboy

เคยไหมที่รู้สึกเสียดายเวลาที่ผ่านไป

เคยเสียดายสิ่งที่เรียนรู้มาแต่ยังรู้ว่าไปได้ไม่สุดแต่ก็เลิกไปเสียก่อน

บางครั้งบางคราวก็รู้สึกนิดๆ ถึงรุนแรงจนเก็บไว้คนเดียวไม่ได้ต้องเอาไปเล่าระบายให้คนข้างๆ ฟัง

เคยเสียดายที่เลิกเรียนดนตรี เสียดายที่หยุดเรียนศิลปะ เสียดายทีี่่เลิกเล่นกีฬาหลายอย่างทั้งบาส ว่ายน้ำ ฯลฯ

หลายๆ อย่างที่เสียดาย จริงๆ ถ้าใช้ชีวิตต่อไปวันๆ ไม่ต้องออกไปเผชิญโลกภายนอกก็คงไม่ต้องเสียดาย

หลายอย่างเสียดายเพราะเห็นคนที่ทำต่อจนสุดแล้วได้ดิบได้ดี 

หรือทำไม่ได้ดีแล้วดันมาดังกว่าเรา

ทุกครั้งที่เสียดายก็มักจะกลับไปทบทวนดู ว่าตอนนั้น ณ เวลานั้นที่เลิกทำไปเป็นเพราะอะไร  

ทุกครั้งทุกการตัดสินใจย่อมมีเงื่อนไขทั้งในด้านพื้นที่และเวลา

บางครั้งเกิดจากความขี้เกียจ บางครั้งก็จำยอม หรือเห็นว่าไม่ใช่เรื่องถนัดหรือยังมีอย่างอื่นที่จำเป็นกว่าให้ทำ

ชีวิตคือการตัดสินใจ คือความเปลี่ยนแปลง จะมาหยุดอยู่กับที่หรือตัดพ้อท้อใจเสียดายไปกับวันเวลาที่ผันผ่านก็คงได้เพียงชั่วขณะ

จากนั้นก็เดินต่อไป และจงรู้เถิดว่า ทุกอย่างที่ทำไปแม้ไม่ได้ดี หรือเลิกราจนรู้สึกเสียดายวันเหล่านั้น

แท้จริงมันไม่ได้สูญเปล่า หรือไร้คุณค่า หากแต่ทั้งหมดทั้งมวลนั้นได้ประกอบกันขึ้น เป็นตัวเรา ณ วันนี้นี่แหละ

จงภูมิใจ และจงยินดีกับชั่วขณะนี้ทีเราได้ดำเนินมา จะให้ทุกคนเหมือนกันคงไม่ได้ จะทำทุกอย่างเป็นทุกอย่างก็คงไม่ได้ 

ถึงอัจฉริยะจะสร้างได้ แต่อัจฉริยะเองก็มีข้อจำกัด ถึงจุดหนึ่งก็ต้องสละบางอย่างไปและเลือกทำในสิ่งที่เหมาะสมตามกาละ เทศะ ตามเวลา สถานที่และช่วงชีวิต 

ชีวิตย่อมดำเนินไป ใหม่ทุกเช้า

Comment

Comment:

Tweet